คู่มือวินัยนักเรียน

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ที่ตั้ง: 117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000